Podmínky rezervace

Přihláška, tedy její potvrzení, je limitovaná počtem míst v každém termínu na dané škole. Podání přihlášky není tedy zárukou obdržení místa v anglické družině. Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, bude Vás kontaktovat koordinátor anglické družiny, který s Vámi přihlášku potvrdí prostřednictvím závazné přihlášky, která musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Platbu je nutné provést do 14 dnů od závazného přihlášení anebo nejpozději do 10. 9. pro daný školní rok. Místa v anglické družině budou přidělena s ohledem na skutečné platby. V případě, že by kapacita anglické družiny (maximum 8 dětí), kterou jste si zvolili, byla obsazena dříve, než stihnete provést platbu, bude Vás kontaktovat koordinátor anglické družiny a nabídne Vám možné volné termíny, budou-li v jiném termínu volná místa. Různé alternativy dnů a časů je možné na požádání domluvit.

 Na účastníky Anglické družiny se vztahuje schválený školní řád The Villa s.r.o. Rodiče svým potvrzením registrace stvrzují, že se seznámili se školním řádem The Villa s.r.o.

Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a videonahrávkami dítěte v rámci činností, s archivací těchto fotografií a videí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce po dobu 5 let. (Např. na webových stránkách The Villa s.r.o., v tisku, v marketingových materiálech The Villa s.r.o., na internetu atp.). U takto prezentovaných fotografií nebo videí může figurovat název společnosti organizující Anglickou družinu, ZŠ, při které se tato Anglická družina pořádá, činnosti, které v rámci Anglické družiny probíhají, nikoli však jména účastníků. 


Preference: