Certifikáty Cambridge a Cambridge Business English (taktéž nazývány ESOL – English for Speakers of Other Languages)

 Příprava na zkoušku může být skvělým způsobem, jak docílit pokroku, a především studentům, kteří mají čas se přípravě věnovat, pak takový kurz přináší motivaci a ambice. Získání mezinárodně uznávané zkoušky je též skvělým způsobem, jak zhodnotit svou jazykovou úroveň a v neustále se globalizujícím světě může též umožnit posun v kariéře a životních cílech. Certifikáty Cambridge jsou vyvinuty v souladu s CEF úrovněmi jazykových znalostí. CEF je systém popsání úrovní jazykových znalostí, který se užívá v celé Evropě.

Přípravné kurzy na zkoušky jsou dobrým způsobem, jak zlepšit Vaše všeobecné znalosti jazyka, ale i znalosti obchodní terminologie. Je však třeba vzít na vědomí hlavní rozdíly mezi přípravnými kurzy na zkoušky a tradičními kurzy komunikativními. Hlavními aspekty kurzů přípravných jsou: 

 • vyšší struktura a disciplinovanost,
 • vyšší nároky na domácí přípravu a samostatné studium,
 • nedílnou součástí kurzu jsou tipy a konvence týkající se zkoušky jako takové,
 • technika zkoušky je procvičována na simulovaných verzích testu a na testech z předešlých období.

Termíny registrace a dodržení termínu zkoušky musí být respektováno. Cena zkoušky samotné není zahrnuta v ceně přípravného kurzu.

Cambridge University Press testuje a akredituje studenty ve škále úrovní v řadě autorizovaných center po celém světě. V Praze je tímto centrem na příklad British Council.

Zkoušky probíhají většinou v listopadu/prosinci, březnu/dubnu a červnu/červenci.
Veškeré přesné informace týkající se zkoušek naleznete přímo na webových stránkách BC.

Zkoušky Cambridge a porovnání s CEF úrovněmi

Níže uvedená tabulka porovnává zkoušky Cambridge s úrovněmi CEF

CEF Cambridge Main ESOL Business ESOL appx level
A2 Key English Test (KET)   Elementary
B1 Preliminary English Test (PET) BEC Preliminary Pre-Intermediate
B2 First Certificate in English (FCE) BEC Vantage Intermediate
C1 First Certificate in English (FCE) BEC Higher Upper-Intermediate
C2 Certificate of Proficiency in English (CPE)   Advanced

First Certificate in English býval nejpopulárnějším certifikátem mezi studenty - obzvláště mezi studenty dokončující své středoškolské nebo nástavbové a univerzitní studium.

Pro dospělé je ekvivalentem této zkoušky Business English Certificate – BEC Vantage, která je ideální pro pracující profesionály. Nabízí hned několik výhod:

 • relevantnější "business" témata a slovní zásobu,
 • žádná gramatická část testu (gramatika je okrajově zahrnuta do ostatních částí testu, ale nevytváří samotnou sekci),
 • zaměřuje se na jazykové schopnosti a funkčnost, spíše než na memorizaci znalostí,
 • mezinárodně uznávaná zkouška v business English.

Období/intenzita kurzu

Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge lze domluvit na minimálně doporučený počet lekcí, které jsou pro probrání učiva zapotřebí a tím je 60 lekcí (1 lekce = 45minut), anebo adekvátní přepočet v 60minutových lekcích. Ideální intenzitou jsou 2 x 2 (45min) lekce týdně, lze samozřejmě zvolit i 2 x 1 (60min) a nebo 1 x 2 (45min), avšak čím větší intenzita, tím lépe se znalosti upevní a tím lépe je student na zkoušku připraven. V případě potřeby je možné domluvit i intenzivní kurz (např. každodenní studium, to záleží na časových možnostech studenta samotného).

Materiály

Pro přípravu na zkoušky Cambridge pracujeme s materiály, které odpovídají té které úrovni zkoušky zvolené studentem. Cena materiálů se pohybuje od 500 Kč do 1000 Kč, záleží na úrovni a na zvoleném balíčku (zdali obsahuje CD nebo nikoli apod.).

Vaše Investice:

Přesnou kalkulaci ovlivňuje několik klíčových faktorů. Při zaslání poptávky nám pomůže, když uvedete následující informace:

 • období kurzu a možný start,
 • intenzitu,
 • časovou představu rozvrhu lekcí (např. po, út nebo čt 8:00-9:30),
 • kde se kurz má konat (lokalitu firmy).