Crossing Cultures

Tento seminář je určen pro profesionály, kteří pracují ve státních institucích, mezinárodních společnostech, nebo pro studenty mezinárodních vztahů, státní správu a mezinárodní obchod. Zaměřuje se na objevování různých kulturních zvyklostí a očekávání, dodržování protokolu pro schůzky a pozdravy, dále také jak čelit různým situacím vzniklým při cestování.

CEF level – Jazyková úroveň ERR B1 – C2 (střední - pokročilá).

Jazyk (slovní zásoba a gramatika) je zacílen na schopnost mluvit plynně. Obsah bude zaměřen na mluvené a poslechové aktivity, které budují sebevědomí. To se může hodit studentům, kteří po dlouhou dobu angličtinu nepoužívali, jako osvěžení, dále těm, kteří se studiem začali teprve v nedávné době, a těm, kteří používají anglický jazyk spíše pasivně a potřebují si zlepšit aktivní znalosti.

Crossing Cultures je intenzivní kurz zaměřený na každodenní jazyk obchodních schůzek, pozdravy a jazyk pro cestování. Jeho součástí jsou informace o různých kulturních protokolech založených na zeměpisné poloze, se zaměřením na anglo-americkou kulturu. Seminář také svým účastníkům nabízí vybudování základních schopností potřebných pro cestování do zahraničí, řešení reklamací a využití idiomů. 

Očekávané výsledky:

  • Vybudovat si slovní zásobu potřebnou pro jednání, zajišťování návštěv a hostitelství, politické i společenské kontakty (vhodné užití modálních sloves v různých situacích atd.)
  • Rozšířit slovní zásobu a plynulost projevu při cestování (hotel, letiště, ap.), včetně rezervací, podání reklamace a řešení různých situací, které mohou při cestování nastat.
  • Vytvořit si přehled specifik českých zvyklostí, které prezentují naši kulturu, porovnání s jinými zeměmi, obchodní kulturní protokol v rámci zemí EU i v zemích ostatních světadílů.

Primární zdroje:

English for Business Communication – učebnice (nebo její kopie)

Business Options – učebnice (nebo její kopie) 

Rozvrh Semináře:

3 dny po 4 lekcích (45 minut), 13:00 – 16:15, včetně přestávky

Kalkulace:

12 VH – 12.000 Kč bez DPH

Investice zahrnuje:

  • 12 vyučovacích hodin rozvržených do 3 dnů pro 1 skupinu
  • Jedna skupina se skládá z 5-12 studentů
  • Tranzit kouče do místa semináře
  • Doprovodný materiál (dodavatel dodá originál materiálu a klient si zajistí potřebné kopie, doplňkové materiály dodá dodavatel)
  • Výstupní CD ROM s nahrávkami vztahujícími se k výuce

 

Úroveň: Intermediate, part 1

Protokol:
Pozdravy
Zábava, významné události a hostitelství
“Na návštěvě” I
Cestování I
Vaši Evropští sousedé a vaši globální sousedé
Případová studie: přehled a simulace situace

Úroveň: Intermediate, part 2

Co je “Small Talk”?
“Na návštěvě” II
Cestování II
Humor a anekdoty
Idiomy a Obchodní “žargon”
Případová studie: přehled a simulace situace

Úroveň: Pre-intermediate

Protokol: Pozdravy
Kultury: EU, Amerika a svět
Zábava a hostitelství
“Na návštěvě”
Cestování
Případová studie: přehled a simulace situace