The Villa nabízí testování Vašich jazykových znalostí a monitorování Vašeho progresu, což vybízí k motivaci během Vašeho studia. Využíváme technologii testování od Babel University , pomocí které Vám nabízíme 18 jazykových testů, angličtinu, češtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu pro všechny jazykové úrovně.

 • Otestujte své znalosti, zjistěte svou jazykovou úroveň dle Evropského referenčního rámce CEFR.
 • Prohlédněte si svůj výsledek a zkuste test znova po určitém období.
 • Monitorujte svůj progres v daném období.
 • Využijte zpětné vazby od svého lektora, který Vám tuto k testu poskytne.

 

Naše testy Vám umožní určit Vaší CEFR (SERR) jazykovou úroveň v několika světových jazycích. Vývoj testů je naší kontinuální prioritou. Výhodou Babel University technologie je, že je kompatibilní s naší webovou stránkou a tedy můžeme na zakázku vyvíjet testy určené pro konkrétní kurzy nebo studenty a tyto zpřístupnit přímo daným klientům a studentům.

Výsledky dostanou studenti ihned po ukončení testu, mohou tedy okamžitě shlédnout, kde udělali chybu. Lektoři též obdrží kopii Vašeho testu a společně můžete pracovat na zlepšení v oblasti, kde je to relevantní.

Na základě výsledků testů jsou pak studenti rozděleni do skupin stejné jazykové úrovně.

Ústní vyjadřovací schopnosti studentů lze ohodnotit buď ústním auditem, kdy je zástupce školy společně s lektorem vyslán k předem domluvenému ústnímu auditu. Se zástupcem klienta společně domluvíme den, kdy studenti postupně po 15 minutách absolvují ústní pohovor s lektorem a zástupcem školy, který potvrdí správné zařazení dle on-line testů anebo umožní přeřazení.

Je samozřejmě možné, že někteří studenti disponují silnější znalostí pasivní, která jejich on-line test vyzdvihne do vyšší jazykové úrovně a je možné, že je tomu u některých studentů naopak. Takovýto jazykový audit obě tyto varianty sladí a umožní optimální rozřazení studentů.

Pakliže by to časová náročnost pracovního vytížení studentů anebo jakákoli jiná časová indispozice neumožnila, je možné takovéto ústní ohodnocení provést během úvodní hodiny, kdy se lektor se studenty seznámí a může obratem posoudit správnost rozřazení.

Jak na to:

 1. Zaregistrujte se a zřiďte si účet na naší webové stránce.
 2. Klikněte na „Otestujte své znalosti“ a zvolte si jazyk, ve kterém chcete skládat test.
 3. Klikněte na CEFR jazykovou úroveň, kterou byste rádi skládali (A – začátečník, B – mírně až středně pokročilí, C – pokročilí). Rozdělením do těchto kategorií šetříme čas studentů, aby pokročilí studenti nemuseli procházet otázky určené pro studenty základních úrovní.
 4. Složte test.
 5. (Volitelné) Test můžete během skládání přerušit. Pouze kliknete na „Uložit“ a k testu se můžete později vrátit.
 6. Po dokončení testu klikněte na „Odeslat“. Váš test je uložen a vyhodnocen automaticky. Obdržíte email s odkazem na stránku s Vašimi výsledky testování. My též obdržíme upozornění, že byl test složen a přepošleme Vaše hodnocení lektorovi.
 7. Shlédněte Vaše výsledky. Můžete Vaše výsledky filtrovat pomocí správných, chybných nebo částečně správných odpovědí.
 8. Test můžete zkusit po určitém období znovu. Otázky se zamíchají a Vy tak uvidíte, zdali došlo ke zlepšení.