Nabídka "pro firmy" zaštiťuje veškeré jazykové služby, které by mohla Vaše společnost hledat. Zajišťujeme výuku individuální, skupinovou, specializované kurzy (právní, obchodní a jiná zaměření), přípravu na zkoušky a specializoavné semináře. Primárně se zaměřujeme na individuální přístup, dodání lektora dle požadavků klienta, zajištění materiálů dle potřeby a představy klienta a samozřejmě i administrativní servis s výukou související. O firemní výuce se dočtete vše potřebné v jednotlivých článcích, které naleznete v hlavním menu. 

V neposlední řadě nabízíme i překlady, korektury a editace. Chce-li Vaše společnost vyslat zaměstnanace studovat do zahraničí, i zde Vám můžeme být nápomocny. Studium v zahraničí, překlady i korektury najdete pod záhlavím "Pro všechny". 

Věříme, že u nás najdete to, co hledáte.