SimonaPolackova

Simona (ČR)

Jmenuji se Simona a věnuji se španělštině. Ta si mě našla sama. Z nápadu naučit se pár nových slovíček v cizím jazyce se zrodila velká myšlenka mluvit jako rodilý mluvčí. Zanedlouho jsem si tak už pročítala učebnici pro samouky. Po dvou letech samostudia se mi do cesty dostalo bilingvní česko-španělské gymnázium, nic víc jsem si v té době snad ani nemohla přát. Tamější rodilí mluvčí mě zasvětili do hispánského kultury a prohloubili mé znalosti španělštiny. Dokonce jsem si při svých cestách do Španělska mohla na vlastní kůži vyzkoušet, že španělské „mañana“ opravdu znamená „mañana“. 

U španělštiny jsem ale neskončila, v posledních letech se věnuji i portugalštině a italštině. Jazyky pro mě nejsou jen způsobem komunikace, ale hlavně porozuměním a poznáváním. 

V současnosti pokračuji se španělštinou na Karlově univerzitě a předávám své znalosti dál v podobě soukromých lekcí. Své hodiny přizpůsobuji potřebám žáků a přistupuji k nim rovnocenně a přátelsky. Baví mě předávat hlavně netradiční informace, které nenajdete v učebnicích, nicméně jsou pro studium jazyka nezbytné.