Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance společnosti

Abychom Vás mohli řádně zaměstnávat, plnit povinnosti z pracovní smlouvy a současně chránit zájmy naší společnosti, potřebujeme o Vás zpracovávat určité osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci Vašeho zaměstnaneckého poměru, resp. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození.

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa, telefonní číslo.

-Odborné životopisné údaje, školení a hodnocení. Údaje o předchozích zaměstnáních, zkušenostech, odbornosti a vzdělání, absolvovaných školeních, údaje o hodnocení práce zaměstnance.

-Údaje o plnění pracovních povinností a stížnosti. Údaje nezbytné pro plnění pracovních úkolů a povinností vč. evidence pracovní doby. Údaje o Vaší případné stížnosti a jejím řešení.

-Údaje o poskytnutých věcech. Údaje o tom, že jme Vám něco předali či poskytli, např. mobilní telefon, kód k zabezpečovacímu systému.

-Údaje o pracovních úrazech, případně nemocích z povolání. V případě pracovního úrazu či nemoci z povolání veškerá dokumentace vyžadovaná zákonem a dále potřebná pro vyřízení nároků.

-Mzdové údaje. Údaje pro zajištění vedení mzdového účetnictví a výplaty vč. zákonných odvodů a firemních benefitů. 

-Další údaje, jenž nám poskytnete

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro řádné zaměstnávání a plnění pracovní smlouvy či dohody a pro ochranu zájmů naší společnosti. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit vše výše uvedené.

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:

-řádné identifikace Vás jako zaměstnance společnosti,

-možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné k plnění pracovních povinností,

-kontroly plnění pracovních povinností a hodnocení Vaší práce

-správy předaných věcí, jejich výměnu, návrat apod.,

-mzdového vyúčtování, výplatě mzdy a zákonných odvodů a výplatě benefitů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje nutné pro zaměstnávání budeme zpracovávat po dobu Vašeho zaměstnání. Údaje mzdové a ostatní údaje, jejichž zpracování je dané zákonem, pak po dobu danou právními předpisy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Tuto informaci jsem si přečetl a porozuměl jsem jí:

Datum: Jméno:

Podpis: