Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce studentů – dětí

K poskytování našich služeb potřebujeme zpracovávat některé osobní údaje Vaše a dítěte, jehož jste zákonným zástupcem. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s osobními údaji nakládat.

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci studia a potřeby komunikace budeme dále zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Úroveň znalostí, cíle výuky a docházka

-Údaje o vyúčtování

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci spolupráce

Osobní údaje chráníme podle zákona a zpracováváme v rozsahu nezbytném pro komunikaci s Vámi a řádné zajištění vzdělávacího kurzu. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme Vám moci zajistit naše služby. 

Údaje budeme zpracovávat po dobu do ukončení vzdělávacího kurzu a následně po dobu 5 let od skončení kurzu v rámci oprávněného zájmu za účelem opětovné nabídky.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, resp. předány?

V rámci naší činnosti a v souladu s uzavřenou smlouvou musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit osobní údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů, webů a aplikací,

-Pracovníci a dodavatelé zajišťující provoz firmy,

-V případě zprostředkování studia do zahraničí se vybrané údaje předávají poskytovateli služby v rámci EU.

Údaje. které uvádíme na vyúčtování, zpracováváme u dodavatele provozujícího své služby na území EU a Spojených států amerických. Ochrana Vašich osobních údajů je zajišťována na základě instrumentu Privacy Shield, o němž se můžete dozvědět více na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do práv Vašich a osoby, jejíž jste zákonným zástupcem. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikací a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na vedení společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.