Informace o zpracování osobních údajů pro pracovníky firmy, které poskytujeme naše služby a dále pro soukromé osoby, kterým poskytujeme překladatelské a tlumočnické služby

Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci a plnit závazky ze sjednaných služeb, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci potřeby obchodní komunikace budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Údaje o vyúčtování, pokud jste podnikající fyzickou osobou

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci obchodní spolupráce

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro obchodní komunikaci s Vámi a pro evidenci vyúčtování v případech, kdy jste podnikající fyzická osoba. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu obchodního vztahu a dále 5 let poté, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s další poptávkou. V případě zpracování podle zákona pak po dobu danou právními předpisy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Údaje. které uvádíme na vyúčtování, zpracováváme u dodavatele provozujícího své služby na území EU a Spojených států amerických. Ochrana Vašich osobních údajů je zajišťována na základě instrumentu Privacy Shield, o němž se můžete dozvědět více na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu. Kontakty jsou uvedeny výše. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.