Ing. Alena Vitásková

"Jakožto žena vysokého pracovního nasazení jsem hledala kurz, který by se plně přizpůsobil mým potřebám, a to jak časově, tak náplní. Sama jsem profesionálkou ve svém oboru a totéž vyžaduji od ostatních. Tým lektorů v The Villa toto kritérium splňuje.

Přes rok jsem studovala u The Villa anglický jazyk a taktéž jsem se věnovala studiu ruského jazyka. Lektoři mi vždy vyšli vstříc a náplň hodin měla komunikativní charakter a kurz byl zaměřen na slovní zásobu relevantní mé práci a zájmům. Studium probíhalo v příjemném prostředí a ve vstřícné atmosféře budující sebevědomí v jazyce, který studujete.

Pracovní program vyučovací hodiny byl pestrý a svojí formou zábavný.

Nejlepší reference je odpověď na otázku: Máte zájem dále studovat cizí jazyk? Pokusíte se najít jinou formu studia, než doposud? Odpověď zní: Pokud budu pokračovat ve studiu cizího jazyka, tak upřímně řečeno pouze v jazykovém kurzu The Villa."

Ing. Alena Vitásková
bývalá předsedkyně představenstva společnosti Transgas,
bývalá předsedkyně představenstva společnosti Pražská Teplárenská,
prezidentka Klubu plynárenských podnikatelů ČR.