"My Russian lessons with Ruslan have been excellent. I have been very happy with the quality of instruction and I hope to continue in my studies with The Villa soon." 

"Mé hodiny s Ruslanem byly vynikající. Se svou jazykovou výukou ruštiny jsem byl velmi spokojený a doufám, že se ke studiu s The Villa budu moci zase rychle vrátit."

William - private Russian lessons