Hartmann, Jelínek, Fráňa & partneři

the-villa-reference-hartman-jelinek-frana

"Má právní firma spolupracuje se zahraničními klienty a je pro mě velice důležité, abych byl schopen s našimi partnery diskutovat komplikovanou právní problematiku. Mé studium angličtiny je vždy doprovázeno konkurencí dalších pracovních povinností a já bych rád věnoval studiu více času, kdybych mohl. U The Villa mám dlouhodobý kurz (přes 3 roky) zaměřen na právní angličtinu. Máme pravidelné lekce v časech a na místě, které vyhovuje mému nabitému programu. Navíc, The Villa je schopna mi nabídnout vysoký stupeň flexibility, které si nesmírně vážím. Má slovní zásoba a sebevědomí vzrostlo skrze aktivní komunikaci s mým lektorem a já jsem velice spokojen."

JUDr. Jiří Hartmann
Zakladatel & Partner
www.sak.cz

 

Advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři

the-villa-reference-vana-kapalin-partneri

"Studuji s The Villa (původně ACE Coach) řadu let. Jsem student, který potřebuje čas, správné prostředí a podporu, The Villa mi toto zajišťuje. Mé jazykové schopnosti vyrostly z původně pasivních znalostí anglického jazyka před 4 lety až po dnešní schopnost vést obchodní jednání v angličtině a diskuse s komplexní právní tématikou. Mám též několik zahraničních klientů a v komunikaci v angličtině se cítím sebejistý . Při mém studiu jsme se zaměřili na právní problematiku včetně EU, právní reformy, obchodní právo a taktéž obchodní angličtinu."

Mgr. Svatopluk Šplechtna
Partner
www.akvkp.cz

 

AXIAL Personnel Agency s.r.o.

the-villa-reference-axial-personnel-agencyi

"Jsme česká personální agentura, přesto se bez kvalitních komunikačních schopností v angličtině neobejdeme. U jazykové školy The Villa nám vyhovuje zejména systém výuky a vnímavý výběr lektorů. Tato kombinace nám zaručuje stálé rozšiřování odborné slovní zásoby i obecné zvyšování jazykové úrovně. Spolupráce nám prospívá a studium nás baví. Když se mě někdo zeptá na jazykovou školu, vždy doporučím The Villa. Lepší neznám."

Renáta Šťastná
Managing Partner
www.axial.cz

 

Budamont

the-villa-reference-budemont

"Naše společnost dováží vína z celého světa. Za ta léta, kdy spolupracujeme s "The Villa", jsme si zdokonalili naše jazykové schopnosti pod vedením jejich výborného týmu učitelů. Lekce jsou vždy vysoce kvalitní a odpovídají našim všestranným potřebám. Vřele doporučuji."

Daniel Vavřička
IT Mission Specialist 
www.budamont.cz

 

Confess Research s.r.o.

the-villa-reference-confess-research

"Protože našimi klienty jsou především mezinárodní společnosti, angličtina, resp. marketingová a obchodní angličtina, je pro náš tým nezbytností. V angličtině probíhá značná část naší komunikace se zadavateli projektů, anglicky píšeme mnohé závěrečné zprávy a často je třeba v tomto jazyce i prezentovat výsledky výzkumných studií. The Villa nám pomáhá neustále zlepšovat jazykovou vybavenost našich zaměstnanců i jejich prezentační dovednosti - poskytuje nám profesionální a schopné učitele, kteří lekce "šijí přesně na míru" našim potřebám, pracují s texty z našeho oboru (marketingový výzkum, řízení značek a portfolia, atp.) a motivují své studenty k vysokému zapojení a účasti na výuce. Pro nás je podstatné, že zaměstnanci se lekcí účastní rádi a že jejich pokroky se viditelně odráží i v kvalitě jejich práce a v úrovni komunikace s klienty."

Lucie Poláková
Founder/Managing Director
www.confess.cz

 

Generali Pojišťovna a.s.

the-villa-reference-generali-pojistovna

"S jazykovou školou The Villa spolupracuje Generali Pojišťovna a.s. od roku 2009.
The Villa zajišťuje jazykovou výuku pro management naší společnosti s tím, že většinou se jedná o privátní kurzy šité na míru potřebám jednotlivých studentů.
Lektoři The Villa se za dobu spolupráce osvědčili jakožto profesionálové ve svém oboru, kteří umí studenty motivovat a připravit lekce tak, aby byly zajímavé a přínosné.

Obzvláště jsme spokojeni se stálostí lektorů.

V rámci přidané hodnoty pro firemní klientelu se The Villa stará o administrativu s výukou spojenou. Tato zahrnuje např. Feedback Report. U všech nově přihlášených studentů probíhá také on-line testování dle testů Evropského Referenčního Rámce.

Spolupráce je pružná, lekce jsou flexibilní a studenti si chválí kreativitu lektorů i dosažený pokrok, což vyplývá i ze zpětné vazby, kterou každoročně škola pro naši společnost zpracovává."

Marek Provazník, HR Director
Generali Pojišťovna, a.s.
http://www.generali.cz/

 

Grafton Recruitment

the-villa-reference-grafton-recruitment

"S The Villa spolupracujeme již delší dobu. Podle požadavků našich zaměstnanců je výuka zaměřena na praktické využití cizího jazyka v pracovním prostředí a to je jedna z hlavních přidaných hodnot společnosti "The Villa". Ohlas zaměstnanců na obsah a styl lekcí je velmi pozitivní a spolupráce pomáhá ve zdokonalování lidského potenciálu v naší společnosti, Grafton Recruitment."

Milan Novák
Country Manager
www.grafton.cz

 

Ing. Alena Vitásková

"Jakožto žena vysokého pracovního nasazení jsem hledala kurz, který by se plně přizpůsobil mým potřebám, a to jak časově, tak náplní. Sama jsem profesionálkou ve svém oboru a totéž vyžaduji od ostatních. Tým lektorů v The Villa toto kritérium splňuje. Přes rok jsem studovala u The Villa anglický jazyk a taktéž jsem se věnovala studiu ruského jazyka. Lektoři mi vždy vyšli vstříc a náplň hodin měla komunikativní charakter a kurz byl zaměřen na slovní zásobu relevantní mé práci a zájmům. Studium probíhalo v příjemném prostředí a ve vstřícné atmosféře budující sebevědomí v jazyce, který studujete.
Pracovní program vyučovací hodiny byl pestrý a svojí formou zábavný.

Nejlepší reference je odpověď na otázku: Máte zájem dále studovat cizí jazyk? Pokusíte se najít jinou formu studia, než doposud? Odpověď zní: pokud budu pokračovat ve studiu cizího jazyka, tak upřímně řečeno pouze v jazykovém kurzu The Villa."

Ing. Alena Vitásková
bývalá předsedkyně představenstva společnosti Transgas,
bývalá předsedkyně představenstva společnosti Pražská Teplárenská,
prezidentka Klubu plynárenských podnikatelů ČR
předsedkyně ERÚ

 

JUDr. Hana Šedivá - poslankyně PS PČR

the-villa-reference-judr-hana-sediva

"Dear Friends,

From the year 2006 I have participated in a language course conducted by The Villa s.r.o., formerly by Dagmar McCaffrey as a physical person.
In view of my busy schedule, I am unable to participate in the lessons regularly and that is why the methods of teaching which we use suit me very well. The teacher comes to me at the agreed day and time, and the actual terms are agreed according to my time schedule.

Similarly, I am very satisfied with my current teacher. She is a teacher by profession and so can sense and influence my needs as a student very well, and with great patience. Here I must admit that I have left the school bench a long time ago, and I began to study English in my adult years.

I wish the company much success and clients for language study."

JUDr. Hana Šedivá
www.psp.cz

 

Komwag a.s.

the-villa-reference-komwag 

“The Villa has been a provider for Komwag a.s. for many years and we are very satisfied with their quality of teaching. I personally started my English private lessons 14 months ago and I must say, I feel much better when I am speaking English with our business partners. I highly recommend The Villa.” April, 2010

"The Villa působí jakožto dodavatel jazykového vzdělávání ve společnosti Komwag a.s. již řadu let. S kvalitou výuky jsme velice spokojeni. Já osobně jsem začal studovat angličtinu před 14 měsíci a musím konstatovat, že se při komunikaci v angličtině s našimi obchodními partnery cítím daleko lépe. Velmi doporučuji." Duben, 2010

Jan Petružálek,
Technical Director / Technický ředitel

www.komwag.cz

 

Raiffeisen stavební spořitelna

the-villa-reference-raiffeisen-stavebni-sporitelna

"Naše spolupráce s "The Villa" postupně narostla za několik posledních let. Jsme velmi spokojeni s úrovní jejích služeb. "The Villa" poskytuje jazykovou výuku od začátečníků po pokročilé, a také poskytuje kurzy na obchodní úrovni pro náš management. Požadavky pro tuto úroveň angličtiny jsou vysoké a "The Villa" je splňuje. Lektoři The Villa jsou také schopni na vysoké úrovni přizpůsobit výuku požadavkům takového klienta, jako je finanční instituce. Navíc jsme minulý podzim prodělali workshop ´Presenting in English´ a byla to velmi produktivní a příjemná zkušenost. Učitelé "The Villa" jsou profesionální a kompetentní a jsou schopni soustavně motivovat naše zaměstnance ke studiu. Jsme velmi spokojeni a těšíme se na další spolupráci."

Mgr. Lenka Brdlíková
Ředitelka lidských zdrojů 
www.rsts.cz

 

Sindat s.r.o.

the-villa-reference-sindat-group

"Více jak 6letá spolupráce s The Villa dokazuje jen to, že existují společnosti s vysokou úrovní nabízených služeb. Zaměstnanci The Villa jsou profesionální, flexibilní a vždy vstřícní vyhovět našim požadavkům. Nabízejí výuku jak pro začátečníky, tak i pokročilé a lektoři dokážou, zvláště naše oblíbená Tasci, udělat z vyučovací hodiny příjemné posezení, při kterém člověk zapomene, že se vlastně učí, a přesto jsou naše pokroky znatelné. Jsme velice spokojeni a těšíme se na další spolupráci."

Ing. Kateřina Lajblová
Manažer pro Controlling skupiny
www.sindat.cz

 

Sun Microsystems

the-villa-reference-sun-microsystems

V rychle rostoucí mezinárodní společnosti jakou je Sun Microsystems, kde naši manažeři potřebují disponovat vysokou úrovní obchodní angličtiny, vyžadujeme výuku a podporu od profesionálně smýšlejících učitelů. Také potřebujeme na nejvyšší úrovni přizpůsobit výuku svým požadavkům a vítáme zajištění flexibilního rozvrhu. The Villa toto všechno splňuje a my jsme velmi spokojeni s jejich službami.

Miroslav Filip
Sales Director
www.sun.cz

 

TTC Telekomunikace s.r.o.

the-villa-reference-ttc

"Po dvou letech úspěšné spolupráce mohu potvrdit, že The Villa zajišťuje svým klientům nejen profesionální služby a přátelský přístup, ale také vysokou flexibilitu a pochopení potřeb klienta. Jsme s jejich týmem skutečně spokojeni a pokrok většiny z účastníků kurzů byl znatelný. Přímá zpětná vazby od našich zaměstnanců byla také více než pozitivní. Mohu doporučit The Villa a to jak pro všeobecné kurzy, tak pro kurzy obchodní angličtiny, které jsou vedeny Dagmar, Vincentem a jejich kolegy."

Lukáš Chudoba
HR Manager
www.ttc-telekomunikace.cz