Rezervace je limitovaná počtem míst v každém turnusu. Rezervace tedy není zárukou získání místa na táboře. Jakmile obdržíme Vaši rezervaci, bude Vás kontaktovat koordinátor tábora. Ten s Vámi rezervaci potvrdí prostřednictvím závazné přihlášky, která musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Platbu je nutné provést do 14 dnů od závazného přihlášení, a to nejpozději do 31.5. daného kalendářního roku. Místa na táboře budou přidělena s ohledem na uskutečněné platby. Rezervace je tedy platná až po provedení úhrady. V případě, že bude táborový turnus, který jste si zvolili, obsazen dříve než stihnete platbu provést, bude Vás koordinátor tábora kontaktovat a nabídne Vám náhradní termín, budou-li v jiném termínu volná místa.

STORNO PODMÍNKY: do 30 dnů před začátkem tábora včetně: 100% refundace; do 15 dnů před začátkem tábora včetně: 50% refundace; do 7 dnů před začátkem tábora včetně: 20% refundace; méně než 7 dní před začátkem tábora: 0% refundace.